Sökning: "Köpenhamnsskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Köpenhamnsskolan.

 1. 1. Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lévai-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; säkerhet; bistånd; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändring enligt Bush, Obama, och Trump - Ett säkerhetiseringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Huus Strandman; [2019]
  Nyckelord :klimatförändring; George W. Bush; Barack Obama; Donald Trump; säkerhetiseringsteori; Köpenhamnsskolan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first three US Presidents of the century have, to say the least, had differing views concerning the nature of climate change and how this issue is addressed most appropriately – as noted by the fact that the issue has gone back and forth between being a security issue and basically disappearing from the security agenda altogether. In order to shine a light on how this has happened, this study aims to investigate President Bush, Obama and Trump's rhetoric on climate change through a discourse analysis based on the securitization theory of the Copenhagen School. LÄS MER

 3. 3. Svensk klimatpolitik i förändring - En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Norell; [2018]
  Nyckelord :Inramning; Klimatförändringar; Köpenhamnsskolan; Sverige; Säkerhetisering;

  Sammanfattning : During a relative short time climate change has started to be regarded as a threat to international security. The question embarks if this international trend of securitization of climate change can be identified in Sweden as well. Sweden joined the EU 1995 and thus began an internationalization of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Inhemsk terrorism - en ny fas av terrorhotet : En diskursanalys om hotkonstruktion i USA och dess följder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alexandra Höglund; [2017]
  Nyckelord :Copenhagen school; securitization; discourse analysis; homegrown terrorism; violent extremism; counterterrorism; USA; Köpenhamnsskolan; säkerhetisering; diskursanalys; inhemsk terrorism; våldsbejakande extremism; kontraterrorism;

  Sammanfattning : The threat from homegrown terrorism in the United States is called a new face of the threat from terrorism. The aim of this study is to empirically examine how the new threat from homegrown terrorism has been constructed in the American discourse. LÄS MER

 5. 5. Flyktingar – ett hot mot samhällets funktionalitet? : En studie om riksdagsledamöters retorik angående asylsökande och flyktingar hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefina Wallin; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; processpårning;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om retoriken kring asyl- och flyktingfrågan ändrades bland riksdagsledamöter under hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori. Detta har möjliggjorts genom processpårning som metodologiskt tillvägagångssätt där riksdags- och regeringsdokument analyserats genom säkerhetiseringsteorin. LÄS MER