Sökning: "Köpenhamnsskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Köpenhamnsskolan.

 1. 1. Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lévai-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; säkerhet; bistånd; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändring enligt Bush, Obama, och Trump - Ett säkerhetiseringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Huus Strandman; [2019]
  Nyckelord :klimatförändring; George W. Bush; Barack Obama; Donald Trump; säkerhetiseringsteori; Köpenhamnsskolan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first three US Presidents of the century have, to say the least, had differing views concerning the nature of climate change and how this issue is addressed most appropriately – as noted by the fact that the issue has gone back and forth between being a security issue and basically disappearing from the security agenda altogether. In order to shine a light on how this has happened, this study aims to investigate President Bush, Obama and Trump's rhetoric on climate change through a discourse analysis based on the securitization theory of the Copenhagen School. LÄS MER

 3. 3. Svensk migrationspolitik i förändring : En kritisk studie om säkerhetisering av migration i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt; Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Julia Fedioutchek; Elnara Askarova; [2019]
  Nyckelord :Swedish migration policy; migration “emergency” laws; securitization; critical discourse; risks and threats; svensk migrationspolitik; den tillfälliga lagen; säkerhetisering; kritisk diskurs; migration som hot mot nationell identitet och säkerhet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringar i den svenska migrationspolitiska diskursen under året 2015, som resulterade i ändringen av migrationslagstiftningen i syfte att kraftigt minska antalet asylsökande. Målet med undersökningen, av det politiska landskapet för svensk styrning av migrationsfrågan, är att definiera de prioriteringar som ledde till bland annat införande av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Svensk klimatpolitik i förändring - En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :David Norell; [2018]
  Nyckelord :Inramning; Klimatförändringar; Köpenhamnsskolan; Sverige; Säkerhetisering;

  Sammanfattning : During a relative short time climate change has started to be regarded as a threat to international security. The question embarks if this international trend of securitization of climate change can be identified in Sweden as well. Sweden joined the EU 1995 and thus began an internationalization of Swedish politics. LÄS MER

 5. 5. Inhemsk terrorism - en ny fas av terrorhotet : En diskursanalys om hotkonstruktion i USA och dess följder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alexandra Höglund; [2017]
  Nyckelord :Copenhagen school; securitization; discourse analysis; homegrown terrorism; violent extremism; counterterrorism; USA; Köpenhamnsskolan; säkerhetisering; diskursanalys; inhemsk terrorism; våldsbejakande extremism; kontraterrorism;

  Sammanfattning : The threat from homegrown terrorism in the United States is called a new face of the threat from terrorism. The aim of this study is to empirically examine how the new threat from homegrown terrorism has been constructed in the American discourse. LÄS MER