Sökning: "Köplagen"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Köplagen.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighet i ljuset av befintligt skick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mathilda Blomberg; Linnéa Görefält; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; Väsentlighetsbedömning; Väsentlighetskravet; Bostadsrätt; Befintligt skick; Klausul; Köplagen;

  Sammanfattning : Mycket kan gå fel när avtal om köp av bostadsrätt i befintligt skick ingås, om varken säljare eller köpare är fullt medvetna om vad den här typen av klausul egentligen innebär för deras rättsliga ställning. Vi har därför i den här uppsatsen valt att undersöka begreppet befintligt skick och vilka konsekvenser en sådan klausul har när det gäller felansvar. LÄS MER

 3. 3. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER

 4. 4. En veterinärbesiktnings betydelse för felbedömning vid hästköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Köprätt; Köplagen; Häst; Levande djur; Besiktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hästnäringen i Sverige fortsätter att växa. Ridsporten är en av de mest populära sporterna i Sverige med utövande från nybörjarnivå upp till världseliten. Vid en mätning som gjordes 2016 uppmättes antalet hästar i Sverige till cirka 355 500 stycken. LÄS MER

 5. 5. Friskrivningsklausulers rättsverkan i aktieöverlåtelseavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Altay Hakyemez; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; företagsöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines which possibilities contracting parties in a corporate acquisition have of using disclaimer clauses to regulate responsibilities in regards to the Swedish Sale of Goods Act. Starting point is the criticism directed towards the precedent set in NJA 2016 s. LÄS MER