Sökning: "Köprättsligt fel"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden Köprättsligt fel.

 1. 6. Parternas obligationsrättsliga förpliktelser vid företagsförvärv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Thiel; [2007-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är, som rubriceringen antyder, att utreda parternas obligationsrättsliga förpliktelser i samband med ett företagsförvärv. Vilket också uppsatsen kommer visa regleras obligationsrätten vid företagsförvärv huvudsakligen av köplagen. LÄS MER

 2. 7. Uppförandekoder ock köprättsligt image - fel.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Smedberg; [2003]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar om en konsument har en juridisk möjlighet att hävda fel i varan efter det att ett företag har brutit mot sin etiska image. En etisk image skapas på många olika sätt, bland annat genom skrivna policydokument såsom uppförandekoder (codes of conduct). LÄS MER

 3. 8. Felbegreppets tillämpning på skogsplantor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Carl Johan Törnros; [2002]
  Nyckelord :Law; köprättsliga felbegreppet; försäkringar; försäkringsteori; rättsekonomi; skogsplantor; reklamation; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar felbegreppets tillämpning på skogsplantor. Lagstiftningen inom området skog och skogsplantor är relativt omfattande men skogsplantor är biologiska produkter varför lagstiftning inte helt kan förhindra att skador eller sjukdomar ändå uppstår. LÄS MER

 4. 9. Parternas förpliktelser vid företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lucas Jonsson; Nicklas Liljegren; [2001]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En företagsöverlåtelse föregås i regel av en process bestående av långa förhandlingar mellan köpare och säljare, en s.k. förvärvsprocess varefter vilken parterna slutligen upprättar ett avtal. Frågan är när bundenhet inträder för parterna. LÄS MER

 5. 10. Digitala prestationer ur ett köprättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Hansen; [2001]
  Nyckelord :IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens problemställningar kretsar kring köp av s.k. digitala produkter. Digitala produkter definieras i uppsatsen som varor som både beställs och levereras via Internet. LÄS MER