Sökning: "Körkontroll"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Körkontroll.

  1. 1. Produktutveckling av Körkontroll

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Johan Engström; [2015]
    Nyckelord :Körkontroll; Handtag; Gas; Broms; Produktutveckling; Konstruktion;

    Sammanfattning : I denna rapport redovisas det examensarbete som har genomförts hos AQ Mekatronik där företagets egen körkontroll har genomgått en produktutvecklingsprocess. Examensarbetet har genomförts på Mälardalens Högskola i Eskilstuna där kursen omfattar 15 hp. LÄS MER