Sökning: "Körning"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Körning.

 1. 1. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 2. 2. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER

 3. 3. Predicting vehicle trajectories with inverse reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjartur Hjaltason; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous driving in urban environments is challenging because there are many agents located in the environment all with their own individual agendas. With accurate motion prediction of surrounding agents in the environment, autonomous vehicles can plan for more intelligent behaviors to achieve specified objectives, instead of acting in a purely reactive way. LÄS MER

 4. 4. Addressing intersection artifacts on textured, geometrically rendered vector data in 3D applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjarni Ragnar Gudmundsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There exist various methods to render vector data in 3D applications. One such method is to render the data geometrically, where polyline data is tessellated into some geometry that is rendered on top of the 3D terrain. LÄS MER

 5. 5. Puckelglödning : En alternativ mjukglödgningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Robert Spector; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mjukglödgning av kullagerstål är en förutsättning för att kunna vidareförädla stålet. Processen är idag väldigt tidskrävande vilket gjort den till en flaskhals i produktionen. LÄS MER