Sökning: "Körsång"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Körsång.

 1. 1. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 2. 2. MENINGSFULLHET I VARDAGEN Pensionärers upplevelser av körsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Djerf Ohlsson; Ida Olofsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative analyses; social participation; well being; personality development;

  Sammanfattning : Bakgrund Körsång är en aktivitet som bidrar till god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det skapar gemenskap, delaktighet och har en positiv påverkan på humöret. Social interaktion är viktigt för att må bra och för många pensionärer är detta ingen självklarhet då man inte längre har ett lika naturligt socialt nätverk. LÄS MER

 3. 3. Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lena Ekman Frisk; [2018]
  Nyckelord :kör; gehör; körsång; körledare; memorera; flerstämmighet; körmetodik; socialt samspel i kör; musikpedagogik; choir; choral singing; choral director; memorize; aural transmission; by route; choral pedagogy; social interaction in choir; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. LÄS MER

 4. 4. Att mäta konstnärliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :William Ljungblad; [2018]
  Nyckelord :Betyg; bedömning; musik; ensemble; likvärdighet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grades; assessment; music; equity; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine music teachers experiences with grading and assessment. In this qualitative study six active music teacher are interviewed and mainly focuses on the Swedish gymnasium course Ensemble with Choir. LÄS MER

 5. 5. Körsångens effekter : En kvalitativ studie som undersöker människors upplevda effekter av körsång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Linn Norin; [2018]
  Nyckelord :Körsång; sång; hälsa; upplevda effekter; gruppkänsla;

  Sammanfattning : Körsång är idag en populär verksamhet som utövas av många människor i Sverige.Därför var syftet med denna studie att utveckla kunskapen om kördeltagares upplevelser av körsång och om det är så hälsofrämjande som många forskare påstår, eller om kör är en verksamhet som utövas bara för det egna nöjets skull. LÄS MER