Sökning: "København"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet København.

 1. 1. Felted Clay

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kate Heywood; [2021]
  Nyckelord :Architecture; 3D; 3d Printing; Felt; Felting; Felted; Clay; Unfired; Printing; Manufacturing; Shelter; Construction; Materials; Robots; Robotics; Fabrication; Wool; Raw; Future; Data; New; Denmark; København; Experiments; Research; Water; Parametric; Waterproof; Testing; Automation; Compression only; Grasshopper; Extrusion; Additive; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : As we are discovering more and more how much the built environment, especially during construction and dis-assembly , has on our planet, We as architects need to constantly re-assess our approach to our designs. From the materials we use, and the construction techniques. LÄS MER

 2. 2. Er cannabisbrug et socialt problem? : Et komparativt studie af problemdefinitioner og problemforståelser af cannabisbrug i Amsterdam og København

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Flomo; Kira Dybkjaer Lisgart; [2011]
  Nyckelord :Social problems; Cannabis; Policy formation; Problem definition; Social work; Amsterdam; Copenhagen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this comparative study has been to investigate how and if cannabis use constitutes a social problem in Amsterdam and Copenhagen. The purpose was to gain an understanding of how different political, institutional and legal environments might affect the understanding of cannabis use and the constitution of social problems. LÄS MER

 3. 3. The Use of Management Control Systems in the Hospitality Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Söderlund; Richard Sicari; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; Multiple Case Study; Contingency Approach; Performance Measurement; Hospitality Industry; Management Control Systems; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to describe and analyze the use of management control systems in the hospitality industry. Methodology: The study is mainly a descriptive, multiple case study based on deductive reasoning. However, explanatory elements occur. LÄS MER

 4. 4. Projekt om opfattelser om jura og vejledning blandt undervisere og studerende på Socialrådgiveruddannelsen i København

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jakob Schmidth; [2010]
  Nyckelord :Vejledning; jura; socialrådgiveruddannelse;

  Sammanfattning : Formålet (syftet) med undersøgelsen er at fokusere på holdninger blandt studerende, tidligere studerende og juraundervisere på Socialrådgiveruddannelserne i København på undervisning og vejledning i jura. Uddannelsen til socialrådgiver (socionom) i Danmark tager afsæt i en række forskellige fag – psykologi, faget socialt arbejde, samfundsvidenskab og jura. LÄS MER

 5. 5. Den feministiske ligtorn: en kortlægning af relationer, positioneringer, skæringspunkter og brudflader i relationen mellem feminismer og prostitution/sexarbejde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ane Havskov Kirk; [2008]
  Nyckelord :Prostitution; sexarbejde; feminismer; kortlægning; feministiske logiker; prostitutions-perspektiver; sex work; feminisms; mapping; feminist logics; perspectives on prostitution; Gender studies; Genusvetenskap; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denne opgave undersøger relationer, positioneringer, skæringspunkter og brudflader i feminismer i Danmark ud fra et casestudie af feministiske diskussioner omkring prostitutions/sexarbejdsfeltet og analyserer hvilke problemstillinger der er, og hvilke forklaringer og løsninger der gives. Det er en interaktions-analyse af syv samtaler med feminister, med udgangspunkt i de feministiske manifestationer der fandt sted i København d. LÄS MER