Sökning: "Kübra Coskun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kübra Coskun.

  1. 1. TURKISKA UPPFATTNINGAR OM EU - en kvalitativ textanalys av ledarartiklar ur den turkiska nyhetstidningen Sabah

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Kübra Coskun; [2019-03-22]
    Nyckelord :external perceptions; Turkey; EU; role theory; Sabah; Turkey-EU relations; EU candidate country;

    Sammanfattning : This paper belongs in the research field of the external perceptions of the European Union. With Turkey as the case focus, the material consists of editorials from the daily newspaper Sabah. The purpose has been to identify how the EU is perceived in accordance with role theory, and detect changes over time between 2006 and 2016. LÄS MER