Sökning: "K-projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet K-projekt.

 1. 1. K3 versus frivilligt antagande av IFRS : Konsekvenserna på de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Björk; Malin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :K3; voluntary adoption of IFRS; stakeholder theory; fair value; substance over form; consolidated financial reporting; information need; K3; frivilligt antagande av IFRS; intressentmodell; verkligt värde; substance over form; koncernredovisning; informationsbehov;

  Sammanfattning : En tilltagande globalisering inom redovisning har bidragit till att internationella redovisningsprinciper och regler befinner sig i en harmoniseringsprocess. Bokföringsnämndens K-projekt pekar på att Sverige är del av denna process. LÄS MER

 2. 2. Effekten av K3 : En studie om hur införandet av K3 har påverkat fastighetsbolagens resultat och finansiella ställning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carolina Andersson; Johanna Andersson; [2016]
  Nyckelord :K3; Fastighetsbolag; Regelverk; Redovisning; K-projekt;

  Sammanfattning : The implementation of a new framework can have a large impact on the companies due to the effects on the financial ratios. This despite the fact that the change in the accounting framework doesn't always result in any significant changes in the company's financial position. LÄS MER

 3. 3. Skattemässiga skillnader mellan regelverken K1, K2 och K3

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emelie Timmerfors; [2014]
  Nyckelord :skatt; K-projekt; beskattningsprinciper; redovisningsprinciper; god redovisningssed;

  Sammanfattning : År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden ett projekt kallat K-projektet. Projektet innebär att företag delas in i fyra olika kategorier K1,K2, K3 och K4 där var kategori har sina specifika redovisningsregler. Regelverken skall också enligt BFN tillämpas i sin helhet utan avvikelser. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenserna av övergången till K3-regelverket och en fortsatt internationell harmonisering - från leasegivarens perspektiv -

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ida Edlund; Alexandra Bergström Uvabäck; [2013]
  Nyckelord :K3-regelverket; leasegivare; K-projektet; harmoniseringsprojektet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det nya K3-regelverket är en del av Bokföringsnämndens K-projekt och ska tillämpas av svenska onoterade bolag av större storlek från och med 1 januari 2014. Regelverket är en del av det harmoniseringsprojekt som pågår i världen vilket kan göra det svårt för företag utan internationella anknytningar att se någon direkt fördel av övergången och de initiala kostnader som tillkommer. LÄS MER

 5. 5. Bolagets redovisningsval - En studie om hur bolagets val av regelverk påverkar dess resultat- och balansräkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Fröberg; Pernilla Bäckström; [2013]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningsval; K2; K3; BFN; K-projekt;

  Sammanfattning : Inledning: Redovisning handlar i grunden om att bolagen förser sina intressenter med den information dessa behöver för sitt beslutsfattande. För att redovisningen skulle vara anpassad efter bolagets storlek började BFN utvecklingen av K-projektet 2004. Detta har resulterat i fyra kategorier med samlade regelverk, K1-K4. LÄS MER