Sökning: "K2"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet K2.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Dynamic configuration of Bluetooth mesh : A master thesis in electrical engineering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :August Fricking; [2022]
  Nyckelord :Bluetooth; Bluetooth mesh; BLE; BLE mesh; mesh networks; nRF52840; nRF52832; Dynamic configuration; adoptive configuration; mesh automation;

  Sammanfattning : When choosing what IoT protocol to use today, there are lots of choices. If a mesh type network is chosen, Bluetooth mesh might be a possible candidate. Bluetooth mesh without correctly configured parameters can however suffer from congestion and packet loss if the network is very dense or consists of many nodes. LÄS MER

 3. 3. Computational Study of the Magnetocrystalline Anisotropy Energy of Ordered CoPt

  L1-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Max Fusté Costa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study of the properties of magnetic materials is of primary importance in the development of newtechnologies. In this project, we aim to investigate the symmetries of some of the relevant properties ofa cobalt and platinum alloy that emerge from the symmetry of the crystal structure of the alloy. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar : En studie av små och stora svenska mjukvarubolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Samuel Gunhaga; Tarek Tuncer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar; Frivillig K3; Påtvingade K3;

  Sammanfattning : De bolag som ligger under gränsvärdena för påtvingad K3, får välja om de vill tillämpa ett förenklingsregelverk som K2 eller principbaserade regelverk som K3 eller IFRS. För egenupparbetade immateriella tillgångar, som är en överhängande del i en snabbt växande mjukvarubransch är detta val signifikant då man vid K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar vilket man får göra enligt de principbaserade regelverken. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med att uppnå rättvisande bild i K2 regelverket : En kvalitativ studie utifrån revisorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ekström; Amanda Fernando; [2022]
  Nyckelord :K2; K regulations; true and fair view and financial reporting;

  Sammanfattning : Background and problem: Sweden became members of the EU in 1995, which meant changes in the Swedish Accounts Legislation. “True and fair view’’ was added as a concept, but no further definition existed. The concept must be certified in each audit report regardless of company. LÄS MER