Sökning: "K2"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet K2.

 1. 1. K-regelverk i svenska bostadsrättsföreningar : En kvalitativ studie om valet av regelverk i en årsredovisning ger en rättvisande bild av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahjat Pendro; Veronica Öqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar valet av regelverk i en årsredovisning den rättvisande bilden av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi?  Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan K2 och K3, och om något regelverk bidrar till en årsredovisning som ger en mer rättvisande bild av en bostadsrättsförening. Metod: Studien använder en kvalitativ metod, baserad på primärdata från sju intervjuer från revisorer och redovisningsekonomer. LÄS MER

 2. 2. A corpus-based investigation of Swedish upper secondary school students’ vocabulary

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christian Holmberg Sjöling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to contribute with more knowledge concerning the learning and teaching of English vocabulary in Swedish upper secondary school in Sundsvall by answering the following research questions: Which CEFR level does each group’s vocabulary meet after29excluding K1 and K2 words? How accurate is the vocabulary production of the two groups in relation to each CEFR level? I also hypothesized that the group of students attending the Natural Science programme would be more proficient than the group attending the Economics programme since the former had studied the course English 5 longer and attend a more theoretical and advanced programme than the latter. Therefore, I gathered 30 essays from students attending the Natural Science programme at one school and 30 essays from students attending the Economics programme at another school to be analysed and compared. LÄS MER

 3. 3. Analys av läromedel till gymnasiekurs Fysik 1 kopplat till Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Simon Moberg; [2020]
  Nyckelord :Kinematic; graf; grafer; Rörelse; Fysik; Fysik 1; Läromedel; Kursböcker; kursbok; TUG-K; Test of understanding graphs; Test of understanding graphs in kinematics; missconceptions; gymnasie; fysik didaktik; Heureka; Ergo; Impuls;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att lägga en grund för framtida forskning om gymnasie- och universitetsstudents förmåga att tolka kinematikgrafer i Sverige. Det finns ett väl framarbetat bedömningsredskap som kallas "Test of understandinggraphs in kinematics" (TUG-K) som har använts internationellt för att undersöka just detta. LÄS MER

 4. 4. Revisorn och valet av regelverk. En kvantitativ studie om hur valet av regelverk och revisorns uppfattade roll påverkas av aspekterna kostnad och nytta

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hansson; David Larsson; [2019-07-29]
  Nyckelord :Revisorns roll; K2; K3; Principbaserad; Regelbaserad; Regelverk; IFRS; IFRS för SMEs; Principal-agent; Proprietär kostnad; Potentiella fördelar; Redovisning; Revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Makten över normerna: En studie om intressentgruppers inflytande över normsättningsprocessen av K2-regelverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Martinsson; Anton Åstrand; [2019-07-29]
  Nyckelord :Maktfördelning; Inflytande; Normsättningsprocess; Normgivning; BFNAR; K2-regelverket; legitimitet; legitimitetsteori; remisser; remissvar; synpunkter; upprättare; revisorer; akademiker; myndigheter; bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER