Sökning: "K3"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet K3.

 1. 1. Speculating How Things May Encourage Physical Activity at Home

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vera Boateng; [2022]
  Nyckelord :domestic Internet of Things; smart objects; speculative design; physical activity; motivation; domesticating technology;

  Sammanfattning : Physical inactivity has increased significantly over the past years, andthe advancement of technology has contributed to it. Paradoxically,domestic IoT shapes human behavior through human interaction. LÄS MER

 2. 2. Den säljande kvinnokroppen : En semiotisk visuell analys av Fanny Lyckmans och Amanda Ekströms representation av kvinnokroppen utifrån ett postfeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elna Andersson; [2022]
  Nyckelord :representation; postfeminism; male gaze; female gaze; postfeminism; sexualisering av kulturen; pornografiskt bildspråk; kommodifierad feminism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker problemområdet sexualiseringen av kvinnokroppen på sociala medier, eftersom det är en stor källa till visuella intryck idag. Syftet är att undersöka hur influencers, mer specifikt Fanny Lyckman och Amanda Ekström representerar kvinnokroppen i sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv, och där frågeställning lyder: Hur representerar Lyckman och Ekström kvinnokroppen i sina sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv i relation till sexualiseringen av kulturen? Studien genomförs med en kvalitativ semiotisk visuell analys där materialet undersöks enskilt samt kompareras. LÄS MER

 3. 3. Exploring Anti-Feminist and Gender Equality Narratives on the Instagram of Female Far-Right Politicians : A Case Study on VOX Representatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Araitz Claramunt Oregi; [2022]
  Nyckelord :VOX; Far-Right; Anti-Feminism; Gender Equality; Gender Politics; AIN; targeting women.; VOX; extrema dreta; anti-feminisme; igualtat de gènre; política de gènre; AIN; dones com a objectiu; VOX; Extrema derecha; anti-feminismo; igualdad de género; políticas de género; AIN; las mujeres como objetivo.;

  Sammanfattning : After the Catalan conflict in 2017, the number of female politicians and sympathizers in VOX increased notoriously(Bernardez-Rodal et al., 2020). LÄS MER

 4. 4. A Captor held Unconsciously Captive: Postcolonial Iranian Identity and its Narration in Man of my Time 

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Céline Nasim Valentina Ragus; [2022]
  Nyckelord :Iran; Post-Colonialism; Literature;

  Sammanfattning : This project aims to investigate the presentation of identity in Dalia Sofer’s novel Man of My Time with concepts coined by Homi K. Bhabha and further discussed by Stuart Hall and David Huddart. LÄS MER

 5. 5. Semiotik och psykoanalys i filmberättande : En visuell analys av I'm Thinking of Ending Things om hur semiotiska tecken används ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psykoanalys; semiotiska tecken; Nordamerika; semiotik; narrativ; visuell analys;

  Sammanfattning : Jag har gjort en visuell analys ur ett psykoanalytiskt perspektiv av grisen som semiotiskt tecken i filmen I'm Thinking of Ending Things. Jag har valt att titta närmare på just grisen som semiotisk symbol eftersom den är starkt närvarande i filmen samt djupt integrerad i nordamerikansk kultur. LÄS MER