Sökning: "K3"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade ordet K3.

 1. 1. K2 eller K3? En kvantitativ studie som undersöker samband mellan soliditet, omsättningstillväxt och branschtillhörighet hos mindre onoterade företag och deras benägenhet att frivilligt tillämpa K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ofelia Granberg; Isabelle Berner; [2023-02-21]
  Nyckelord :K2; K3; redovisningsregelverk; soliditet; omsättningstillväxt; immateriella tillgångar; komplexitet; Bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige kan mindre onoterade företag välja mellan att tillämpa det regelbaserade redovisningsregelverket K2 och det principbaserade regelverket K3. K3 har ett användarperspektiv som gör att det lämpar sig bättre som beslutsunderlag för företagets intressenter, men är samtidigt mer komplicerat och resurskrävande, varför en avvägning mellan kostnad och nytta måste göras. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 3. 3. Assessment and evaluation of heterogeneity in data from immune infiltration spatial niches in lung cancer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Mahta Keivani Najafabadi; [2023]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The protein biomarker expressions in three types of sampled immune INFILTration spatial niches in lung cancer tissue were measured using the new technology Digital Spatial Profiler (DSP). The three types of immune INFILTration that were observed in lung tumors were STROMA identified as immune cells separate from tumor cells, Tertiary lymphoid structures (TLS) identified as dense structures of organized immune cells and finally Infiltraterate where immune cells dispersed among and in direct contact with tumor cells (INFILT). LÄS MER

 4. 4. Performativt prat i populära podcasts : En kvalitativ innehållsanalys med fokus på samtal mellan två samkönade svenska poddar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ester Björk; Johannes Glans; [2023]
  Nyckelord :Podcast; Kön; Normer; Språk; Humor;

  Sammanfattning : En av de största medieplattformerna idag är podcast, där underhållning kan avnjutas var än du är. Med dess genomslag följer också frågan om hur språket påverkar nuvarande könsnormer och hur det kan förstora de problem som befinner sig däri. LÄS MER

 5. 5. Aktivering av utvecklingsutgifter i den svenska mjukvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mina Hakimi; Markus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Capitalizing; development expenditures; earnings management; expensing; K3; Positive Accounting Theory PAT ; software; Aktivering; earnings management; K3; kostnadsföring; mjukvara; positiv redovisningsteori PAT ; utvecklingsutgifter;

  Sammanfattning : Statistik visar att svenska företag avsätter allt mer arbetstid för utveckling av mjukvara. De företag som följer huvudregelverket K3 har en valmöjlighet att antingen aktivera eller kostnadsföra denna typ av utvecklingsutgifter. LÄS MER