Sökning: "K3"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet K3.

 1. 1. Hur tar jag hand om mitt kök? : En studie med Ballingslöv hur man kan uppmuntra till längre livslängd och bygga starkare relation mellan kund och företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Annica Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagsläget upplever köksföretaget Ballingslöv att de har problem att nå fram med information angående service, material och underhåll till slutanvändaren på längre sikt. Information från monteringsanvisningar och orderbekräftelse försvinner eller ändras med tiden, vilket skapar ett problem både hos användaren och Ballingslöv när frågor uppstår angående köket. LÄS MER

 2. 2. Exploring Nonverbal Interaction in Face-To-Face and Computer-Mediated Communication

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jonas Drewling; [2020]
  Nyckelord :Nonverbal Interaction; Nonverbal Cues; Computer-Mediated Communication; Face-To-Face Communication;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the field of interaction design by exploring the use of nonverbal cues in FTF communication with the aim of generating knowledge that can be used as an alternative approach for assessing and designing text-based CMC media. To achieve this goal, movement in is analysed in the nonverbal and collaborative dimensions of FTF communication. LÄS MER

 3. 3. Zlatanstatyns 107 dagar : Svenska tidningars rapportering kring Zlatanstatyn - en kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Albin Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Zlatan Ibrahimovic; Zlatanstatyn; Supporter; Gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur rapporteringen kring Zlatanstatyn såg ut, och metoden som används är kvantitativ innehållsanalys. I studien granskas samtliga artiklar publicerade i sex svenska tidningar; Sydsvenskan, Kvällsposten, Skånska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig populärvetenskapliga framställningari två olika medier, e-bok och video? : En jämförande analys av Introducing books och Explainer videos. Explained* och Introducing – Graphic guides.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alice Kindborg Elofsson; [2020]
  Nyckelord :E-book; Multimodality; Pedagogy; Popular science; Video; E-bok; Multimodalitet; Pedagogik; Populärvetenskap; Video;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur populärvetenskapliga framställningar gestaltas för e-bok och video. Resultatet visar de mediespecifika skillnader som medierna e-bok och video för med sig. LÄS MER

 5. 5. #GreenRecovery for Europe: A Content Analysis of tweets about the Green Recovery from COVID-19 on Twitter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sheila Schulze; Yvonne Mrukwa; [2020]
  Nyckelord :#GreenRecovery; public sphere; social movements; hashtag activism; digital activism; citizen activism; businesses; CSR; CPA; Twitter; Green New Deal; economic recovery plan; COVID-19;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how digital activism is conducted on Twitter, particularly in relation to the dialogues and demands for Europe’s green economic recovery plan from COVID-19. It seeks to analyse the communication made using #GreenRecovery on Twitter by various actors over the period of May to June 2020, guided by the theory of public sphere and social movement and literature on digital activism, hashtag activism, Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Political Activity (CPA) using a qualitative and quantitative content analysis. LÄS MER