Sökning: "KAA"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet KAA.

 1. 1. Barns inflytande i förskolan - är det möjligt? : En studie av förskollärares policy enactment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charliana Stjernlöf; Emma van der Kaa; [2022]
  Nyckelord :Barns inflytande; Förskola; Förskollärare; Läroplanen för förskolan; Policy enactment;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan är tydlig med att barn har rätt till delaktighet och inflytande.Vid tolkning och konstruktion av uppdraget barns inflytande framträder flera motsättningar, och för att uppnå syftet att synliggöra förskollärares tolkning och tillämpning av barns inflytande undersöker vi frågeställningen “Hur iscensätter förskollärare sitt uppdrag att ge barn inflytande?”. LÄS MER

 2. 2. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), hela kommunens ansvar : En kvalitativ studie om hur olika kommuner arbetar för att få tillbaka ungdomar till studier eller arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

  Författare :Karl Björkegren; Lotti Carlgren; [2022]
  Nyckelord :KAA; Relationship skills; collaboration; organization; ‘Negotiated Order’; Det kommunala aktivitetsansvaret KAA ; Relationskompetens; samverkan; organisation; ‘Förhandlad ordning’;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit bidra med ny kunskap över hur olika kommuner organiserar sitt arbete med Kommunernas aktivitetsansvar (KAA), hur verksamheterna utformas samt vilka faktorer som får betydelse för utformningen. Syftet har även varit att beskriva vilka framgångsfaktorer och utmaningar yrkesverksamma kan identifiera i sitt arbete med ungdomen och hur den relationsskapande processen ser ut. LÄS MER

 3. 3. Det blir vad man gör det till : En studie om det kommunala aktivitetsansvaret i Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Olof Danielski; Tina Apell; [2022]
  Nyckelord :KAA; Unga vuxna; Careership-teorin; Brytpunkter; KASAM;

  Sammanfattning : Inför den här studien träffade vi studie- och yrkesvägledare på en större gymnasieskola iVästra Götaland. De uppmärksammade en obalans i hur elevernas hemkommuner väljer attfånga upp och arbeta med de elever som valt att inte slutföra sina gymnasiestudier. LÄS MER

 4. 4. ”Det går ju inte utan en relation” : – KAA-anställdas möte med ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caitlin Prottengeier Palm; Matilda Larsson; [2022]
  Nyckelord :Kommunala aktivitetsansvar; relationsbyggande; studie- och yrkesvägledning; måluppfyllelse; studieavbrott;

  Sammanfattning : De ungdomar som saknar sysselsättning i form av skola, arbete, praktik eller övrigt har möjligheten att ta emot hjälp från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Dessa syftar till att vägleda ungdomarna mot en sysselsättning i hopp om att de i längden kan erhålla en gymnasieexamen eller få inträde till arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Sociodynamik, en vägledningstaktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Johannesson; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :gemensamma aktiviteter; individanpassning; kommunala aktivitetsansvaret; samkonstruktion; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar är heterogen med olika behov ochrisken att hamna i tidigt utanförskap samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ärcentralt för målgruppen. Flera av Sveriges kommuner behöver utveckla arbetet med atterbjuda individanpassade insatser. LÄS MER