Sökning: "KAROLINSKA INSTITUTET"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden KAROLINSKA INSTITUTET.

 1. 1. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 2. 2. Meritokratiskt ledarskap på KI : En etnografisk studie om informella strukturer i kunskapsintensiva forskningsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elvi Weckman; Fleur Schouten; [2019]
  Nyckelord :Informella strukturer; Karolinska Institutet; Effektivitet;

  Sammanfattning : This thesis discusses how the informal structures at the medical research university Karolinska Institutet (KI) contributes to increased efficiency. KI has the ambition to become one of the world's leading medical research universities, which they hope to accomplish through, among other things, strong leadership. LÄS MER

 3. 3. Domain Expertise–Agnostic Feature Selection for the Analysis of Breast Cancer Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Susanna Pozzoli; [2019]
  Nyckelord :breast cancer; clustering; clustering performance evaluation; feature selection; proteomics; unsupervised learning;

  Sammanfattning : At present, high-dimensional data sets are becoming more and more frequent. The problem of feature selection has already become widespread, owing to the curse of dimensionality. Unfortunately, feature selection is largely based on ground truth and domain expertise. LÄS MER

 4. 4. Med tillit som resurs - En kvantitativ studie om tillitskapitalets betydelse för den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Holmbom; Ina Hyltegren; [2018-08-13]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; tillitskapital; socialt kapital; Flisbäck; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att belysa tillitskapitals betydelse för den psykiska hälsan i olika åldrar med bakgrund i ett individualistiskt samhälle. Frågeställningarna är: Finns det något samband mellan tillitskapital och psykisk hälsa? Ser sambandet annorlunda ut i olika åldersgrupper?Metod och material: Multipel regressionsanalys genomförs av sekundärdata om psykisk hälsa, arbete och relationer från Karolinska Institutet tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst. LÄS MER

 5. 5. "Alla pratar om UX nu..." : En kvalitativ studie av UX på två högskolebibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Jansson; [2018]
  Nyckelord :Academic libraries; Libraries – Aims and Objectives; Library employees; Library use studies; Library users; Användarundersökningar; bibliotekens mål och uppgifter; biblioteksanvändare; bibliotekspersonal; högskolebibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how library employees view and work with UX or User Experience. It also examines how they view library users, the library and their own professional roles and how these views are connected with the concepts of documentality, legitimacy and identity. The concept of power is also used. LÄS MER