Sökning: "KAROLINSKA INSTITUTET"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden KAROLINSKA INSTITUTET.

 1. 1. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mette Pedersen; [2020]
  Nyckelord :3R; attityd; djurvälfärd; försöksdjur; djurforskning; laborationsdjur; Karolinska Institutet; KI; forskning; forskare; toxikologimasterstudenter; replacement; reduction; refinement; ersätta; minska; förfina;

  Sammanfattning : 3R (Replacement, Reduction och Refinement - översatt till svenska: ersätta, minska och förfina) utvecklades främst för att förbättra djurvälfärden för djur som används i djurförsök. 3R har fått en allt viktigare roll inom forskning med försöksdjur, inte minst på grund av EU:s uppdaterade djurskyddsdirektiv som implementerades i svensk lagstiftning 2013. LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 3. 3. Photographing in the Safari of Lapland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Åsa Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lotten von Düben; photographing; Sámi; Tourpon; Kvikkjokk; post human; Braidotti; new materialist theory; Haraway; otherness; Collodion image development;

  Sammanfattning : This essay is about the photographer Lotten von Düben and her photographing of the Samí people in a research expedition to Lapland in 1868 in which she took part as the expedition photographer. This expedition is taking place in the mountainous area of Kvikkjokk [Huhttán in Lule-samí]. LÄS MER

 4. 4. Classifying nuclei in soft oral tissue slides

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gudjon Ragnar Brynjarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big focus of pathology is the analysis of tissues, cells, and body fluid samples. In recent years, with the advent of high resolution scanners, we have seen an increase in the use of artificial intelligence in pathology. LÄS MER

 5. 5. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER