Sökning: "KASAM socialt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden KASAM socialt stöd.

 1. 1. ”Det känns att man lever, det gör det” : En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Heurlin; Maya Svensson; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Sociala aktiviteter; Psykisk hälsa; Socialt kapital; Livsloppsperspektivet; KASAM;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. LÄS MER

 2. 2. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 3. 3. Du dricker ju inte kaffe med roboten kanske : En explorativ studie i hur anställda upplever sina relationer i digitala medarbetares tid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annica Asp; Jessica Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Digitala medarbetare; HR; Interaktionsritualer; KASAM; Krav- och kontrollmodellen; ledningsgrupper; socialt- och sociotekniskt sammanhang;

  Sammanfattning : Då en av oss har egna erfarenheter av vilka upplevelser en digital medarbetare kan medföra, väcktes nyfikenheten att utforska området djupare. Vår intention var att få en djupare förståelse för hur digitala medarbetare eventuellt kan påverka arbetsgruppers relationer. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till arbetet : En kvalitativ studie som belyser återgång till arbete efteren långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nilsson; Frida Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Long-term sickness; mental illness; return to work; support; sense of coherence; Långtidssjukskrivning; psykisk ohälsa; återgång i arbete; stöd; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den sjukskrivnes perspektiv. Studien baseras på Karaseks och Theorells modell som består av krav och kontroll samt en teoriutveckling av socialt stöd i förhållande till krav och kontroll av Jeffery Johnson. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som främjar och hämmar livskvaliteten hos personer med ALS : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Kinisjärvi; Sanna Larsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; livskvalitet; faktorer; integrativ litteraturöversikt; omvårdnad
;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros är en allvarlig obotlig sjukdom som medför tilltagande muskelsvaghet och förlamning, som leder till döden vanligen efter 2-4 år på grund av försvagad andningsförmåga. Att drabbas av ALS påverkar livskvaliteten. Upplevelsen av livskvalitet är individuell och beror på en rad olika faktorer. LÄS MER