Sökning: "KASAM vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden KASAM vårdvetenskap.

 1. 1. Sjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie om sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Englund; Ellen Nielsen Kindstrand; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; copingstrategier; individuella styrkor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på resurser, långa arbetspass samt övertid skapar stressade situationer för sjuksköterskan. Arbetsrelaterad stress kan resultera i felaktiga beslut, bristfällig koncentration samt risk för patientens säkerhet. Copingstrategier har visats vara effektivt för sjuksköterskans stresshantering. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nana Hayford; Kevalee Nordström; [2019]
  Nyckelord :Hot och våld; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hot och våld är vanligt förekommande i sjukvården. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning tillhör en riskgrupp som kan hamna i situationer med våld och hot. Beroende på vart man jobbar och vilken bransch man är i så finns det olika anledningar och orsaker till hot och våld. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelse av ensamhet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Diana Svantesson; Emelie Vesanen; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; förluster; relationer; upplevelse; social isolering; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Åldrandet leder till förluster av olika slag. Roller förändras och sammanhang försvinner. Nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel kan innebära en begränsning i möjligheten att delta i olika sociala sammanhang. Begränsningar och förlorade sammanhang kan utmynna i en brist på meningsfullhet och till ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Livet efter ett hjärtstopp : En litteraturstudie om patienters upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Medina Arslanovic; Caiyun Seppälä; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; Hjärtstopp; Patient; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av ett hjärtstopp i Sverige. Allt fler överlever ett hjärtstopp idag eftersom allt fler personer utbildar sig inom hjärt-lungräddning (HLR). Patientens livsvärld och den levda kroppen förändras efter ett hjärtstopp. Teoretisk referensram: KASAM-känsla av sammanhang. LÄS MER