Sökning: "KASAM vårdvetenskap"

Visar resultat 21 - 25 av 80 uppsatser innehållade orden KASAM vårdvetenskap.

 1. 21. Patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Jonsson; Linnea Nyström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patient; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och av dessa överlever endast 500 personer. Ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan medföra såväl fysiska som psykiska konsekvenser för individen. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 2. 22. Stress - ett hot mot sjuksköterskans hälsa : Belysa stressfaktorer samt upplevelser av stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Halvorsen; Elina Söderholm; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Nurse´s experience; Stress; Occupational stress; Emergency care; Sjuksköterska; Sjuksköterskans erfarenhet; Stress; Arbetsrelaterad stress; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar bland sjuksköterskor är ett återkommande problem som vi ofta läser om. Yrket innebär stort ansvar och ställer höga krav på sjuksköterskan. Vi hade ett intresse av att fördjupa oss i hur sjuksköterskan upplever stress i arbetet. LÄS MER

 3. 23. Åtgärder mot upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos äldre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Karlsson; Camilla Mölve; [2017]
  Nyckelord :Ofrivillig ensamhet; sjuksköterskans roll; åtgärder och äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Ofrivillig ensamhet är ett utbrett problem hos de äldre. Sjuksköterskor möter de äldre när de fått konsekvenser av den ofrivilliga ensamheten och bör därför kunna erbjuda åtgärder när den ofrivilliga ensamheten är grunden till ohälsan. LÄS MER

 4. 24. Post mortem care: att vården den avlidne patienten : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda den avlidna patienten i palliativ vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Gotti; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Post mortem; Nurses; Rituals; Palliativ vård; Post mortem; Ritualer; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient avlider fortsätter vården även efter dödsögonblicket, vårdpersonal tar hand om både patient och närstående även efter att döden har inträtt. Att göra iordning den avlidne (post mortem care) är en uppgift omgärdad av symboliska handlingar och ritualer. LÄS MER

 5. 25. Körsång som icke-farmakologisk omvårdnadsåtgärd - en möjlig väg att påverka känsla av sammanhang : systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Jidhamre; Klara Lithammer; [2017]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Health; Choir; Singing.; känsla av sammanhang; hälsa; kör; sjunga.;

  Sammanfattning : Background There is scientific evidence that choir singing has a positive impact on health, both physically and mentally. Choir singing can affect, among other things, respiratory patterns, brain function, communication skills, well-being and quality of life. LÄS MER