Sökning: "KATRIN KAPPENLUND"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden KATRIN KAPPENLUND.

 1. 1. HUVUDENTREPRENÖRSANSVAR -en kartläggning av gällande arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :KATRIN KAPPENLUND; MALIN LÖVENDAL; [2014]
  Nyckelord :Hvudentreprenörsansvar; solidariskt ansvar; arbetsrätt; svenska modellen; Byggavtalet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTanken bakom att införa ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är att det ska ligga till grund för ordning och reda. Arbetsmarknadsparterna är överens om att byggbranschen ska innehålla rättvisa och sunda konkurrensförhållanden och därtill ett seriöst företagande med god arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Ger friskvård en bättre hälsa? : Hur många med Forshaga kommun som arbetsplats deltar i friskvårdsinsatser och hur påverkas dem?

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaperFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Katrin Kappenlund; Anita Klum Andersson; [2009]
  Nyckelord :Friskvård Hälsofrämjande insatser;

  Sammanfattning : SammanfattningForshaga kommun anställde år 2004 en hälsoutvecklare. Uppsatsen syftar till att redovisa i vilken utsträckning anställda nyttjar de hälofrämjande insatser som kommunen erbjuder, visa upplevelsen de anställda har av insatserna samt om det finns andra önskemål gällande friskvårdssatsningar. LÄS MER