Sökning: "KBT kriminalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden KBT kriminalitet.

  1. 1. Motivation är nyckeln till förändring : En studie om ungdomars upplevelse av behandlingsmetoden Aggression Replacement Training

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Åsa Danielsson; Farida Olsson; [2010]
    Nyckelord :Aggression Replacement Training; ungdomar; antisocialt beteende; kriminalitet; operant betingning; social inlärningsteori; KBT; behandlingsintegritet.;

    Sammanfattning : Sedan 1990-talet har behandlingsmetoden Aggression Replacement Training (ART) fått ett stort genomslag i Sverige och metoden används såväl inom socialtjänstens öppenvård som inom kriminalvården, samt på många av Statens institutioners ungdomshem. ART tycks idag vara en av de mest spridda manualbaserade behandlingsmetoderna (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. LÄS MER