Sökning: "KBT-behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet KBT-behandling.

 1. 1. Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Linnéa Algeblad; Hanna Adolfsson; [2023]
  Nyckelord :ångest; insomni; kognitiv beteendeterapi; upplevelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Patienters upplevelser av behandling är ett outforskat område och kvalitativ metod kan vara användbart för att nå en fördjupad förståelse för subjektiva upplevelser och förändringsprocesser i psykologisk behandling. Samsjuklighet mellan social ångest och insomni är relativt vanligt och kan ha implikationer för behandlingsutfall, men behandling av samsjukliga tillstånd är tämligen outforskat. LÄS MER

 2. 2. KBT online - kontra - KBT fysisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florentina Arsenie; Emil Trygged; [2022]
  Nyckelord :CBT; CBT online; therapy; therapeutic alliance; mental illness; competence; KBT; KBT online; terapi; terapeutisk allians; psykisk ohälsa; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay was based on digital care and focuses on online care in psychological treatments. This work was limited to cognitive behavioral therapy (CBT) and focused mainly on the therapists competence, perceived difficulties, and feelings during ongoing conversation, but also investigated preferences for common ailments in therapy. LÄS MER

 3. 3. Avhopp vid internetbaserad KBT behandling vid depression

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Viktor Roos-Pehrsson; Robert Öfwerström; [2021]
  Nyckelord :Internetbaserad KBT; Depression; Avhopp;

  Sammanfattning : I denna studie har avhopp undersökts i relation till två internetbaserade kognitiva beteendeterapi-behandlingar för depression baserat på data från ett forskningsprojekt kallat Konrad. Behandlingarna skilde sig åt i den textmängd som patienten fick läsa under behandlingens gång men var i övrigt likvärdiga. LÄS MER

 4. 4. ”Nu är det skitjobbigt!” : en diskursanalys av hur specialpedagoger skapar mening kring arbetet med skolproblematiska beteenden, dess orsaker och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Paulsson; [2021]
  Nyckelord :skola; elever; lärare; normer; problemskapande beteende; problembeteende; utåtagerande beteende; affektutbrott; EBD; SEBD; störande beteende; lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur specialpedagoger skapar mening kring arbetet med skolproblematiskt beteende, dess orsaker och lösningar. Via kriterieurval valdes sex specialpedagoger ut vars erfarenheter på olika sätt kompletterade varandra. De arbetade i fem kommuner utspridda över Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle nog säga att det var en ögonöppnare” – erfarenheter från en internetbehandling vid alkoholbrukssyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie Enelund Moore; Anna Wendel; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker erfarenheter hos före detta deltagare i en internetbaserad KBT-behandling mot AUD, med särskilt fokus på vad dessa personer har upplevt som verksamt respektive icke-verksamt för att uppnå en förändring av sina alkoholvanor. Tolv deltagare intervjuas via telefon två år efter avslutad behandling. LÄS MER