Sökning: "KBT"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet KBT.

 1. 1. ”Jag skulle nog säga att det var en ögonöppnare” – erfarenheter från en internetbehandling vid alkoholbrukssyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie Enelund Moore; Anna Wendel; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker erfarenheter hos före detta deltagare i en internetbaserad KBT-behandling mot AUD, med särskilt fokus på vad dessa personer har upplevt som verksamt respektive icke-verksamt för att uppnå en förändring av sina alkoholvanor. Tolv deltagare intervjuas via telefon två år efter avslutad behandling. LÄS MER

 2. 2. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 3. 3. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet eller Farmakologi för en hälsosammare behandlingsupplevelse enligt individer med ADHD? : Retrospektiv intervjustudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Kaisa Blomster; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Symptoms; Difficulties; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Hyperactive; Impulsivity; Concentration; Attention; Systematic; Physical activity; Training; Exercise; Inactivity; Mental Health; Neuropsychology; Physiology; Pharmacology; Methylphenidate; MPH; Treatment experience; Well-being; Health; Health promotion; Side effect; Symptom effect; Interview study; Qualitative; Content analysis; Phenomenology; Medicine; ADHD; Symptom; Symptomsvårigheter; Uppmärksamhet- och Hyperaktiv störning; hyperaktivitet; Impulsivitet; Koncentration; Uppmärksamhet; Systematik; Hälsa; Psykisk Hälsa; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk komorbiditet; Samsjuklighet; Neuropsykologi; Fysiologi; Fysisk aktivitet; Rörelse; Träning; Inaktivitet; Farmakologi; Metylfenidat; MPH; Behandlingsupplevelse; Välmående; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsotillstånd; Bieffekt; Symptomeffekt; Intervjustudie; Kvalitativ; Idrottsvetenskap; Innehållsanalys; Fenomenologi; Medicin; Läkemedel;

  Sammanfattning : Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komorbiditet i form av psykisk ohälsa (frånvaro av mentalt välbefinnande). LÄS MER

 5. 5. Hur förstår du dina funktionella anfall? : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Malin Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :Psychogenic non epileptic seizure; Experience of illness; Qualitative interview study; Funktionella anfall; Sjukdomsförståelse; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning: Funktionella anfall, anfall som inte är epilepsi utan tros ha en psykologisk orsak, kan mötas av oförståelse också inom sjukvården. För att förstå detta tillstånd behöver man en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell där patientens egen sjukdomsförståelse är en viktig del. LÄS MER