Sökning: "KBT"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet KBT.

 1. 1. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER

 2. 2. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Linnéa Algeblad; Hanna Adolfsson; [2023]
  Nyckelord :ångest; insomni; kognitiv beteendeterapi; upplevelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Patienters upplevelser av behandling är ett outforskat område och kvalitativ metod kan vara användbart för att nå en fördjupad förståelse för subjektiva upplevelser och förändringsprocesser i psykologisk behandling. Samsjuklighet mellan social ångest och insomni är relativt vanligt och kan ha implikationer för behandlingsutfall, men behandling av samsjukliga tillstånd är tämligen outforskat. LÄS MER

 4. 4. Knowledge Transfer from multinational corporations’ headquarters to their subsidiaries : The methods of transferring knowledge (Explicit & Tacit)

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Monir Hossain; Ariful Islam; [2023]
  Nyckelord :Headquarter HQ ; Knowledge Transfer KT ; Knowledge transfer process KTP ; Multinational Comapnies MNCs ; Knowledge base theory KBT ; Knowledge base view KBV .;

  Sammanfattning : Background: Globalization, technological advancement and opportunity of capturing new markets have pushed business organizations to expand their business in the inter- national market. As a result, companies have established their subsidiaries in the host country and control their business from headquarters. LÄS MER

 5. 5. "Det hade kanske kunnat bli bra": En kvalitativ analys av behandlingsmisslyckanden i KBT respektive PDT för paniksyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Livia Sofia Maria Eriksson; Linda Terstad; [2023]
  Nyckelord :Panic control treatment; Panic focused psychodynamic psychotherapy; patient experiences; method deficiencie; reflexive thematic analysis; patientupplevelser; metodbrister; reflexiv tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska upplevda metodbrister hos patienter som inte blivit hjälpta av Panic Control Treatment (PCT) respektive Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). Studiens urval var en del av projektet POSE, Psychotherapy outcome and self-selection effects for panic disorder, och bestod av 20 patienter med diagnosen panikångestsyndrom med eller utan agorafobi. LÄS MER