Sökning: "KINA"

Visar resultat 1 - 5 av 921 uppsatser innehållade ordet KINA.

 1. 1. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 2. 2. Ursprungslandseffektens påverkan vid bilköp : En studie av svenska konsumenters uppfattning av kinesiska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Philip Grane Elisson; Johanna Lindroth; [2024]
  Nyckelord :Country-of-origin COO ; Country-of-origin effects; Made in China; Purchase decision;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter COO har på svenska konsumenter gällande varumärken och produkter med ursprung från Kina.  Metod: Studien har utgått från en deduktiv process med en kvantitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Saudiarabien - Fotbollens nya Mecka : En kvalitativ textanalys av svensk och saudisk sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hugo Flygare; Oliver Willför; [2024]
  Nyckelord :sports journalism; sportswashing; Saudi Arabia; football; sportjournalistik; sporttvätt; Saudiarabien; fotboll;

  Sammanfattning : Football is the world's most practiced sport. Historically, countries worldwide have employed the positive attributes of sports as a means of propaganda to present a more favorable image of their nation to a global audience. Recently, countries such as Russia, China, Qatar, and now Saudi Arabia have been accused of sportswashing. LÄS MER

 4. 4. Att vårda i det okända : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid-19

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anton Persson; Klara Lundh; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; fear; nursing care; nurses; Covid-19; omvårdnad; rädsla; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 bröt ut i Kina under december 2019. Fyra månader senare var majoriteten av världen drabbad av viruset. Sjuksköterskors arbete förändrades då de behövde vårda patienter med en sjukdom som ingen hade kunskap om initialt. Samtidigt som nya rutiner för hygien och skyddsutrustning krävdes. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av sin arbetsmiljö under COVID-19 inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sanna Johannesson; Izabella Von Fielitz; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; Experience; Inpatient care; Nurse; Work environment; Arbetsmiljö; Covid-19; Sjuksköterskan; Slutenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 uppkom 2019 från Kina och är ett virus som spred sig tillstora delar av världen och klassades därför som en pandemi. Covid-19 har bidragit med stora utmaningar för hälso- och sjukvård där sjuksköterskors arbetsmiljö drastiskt var tvungen att anpassas. LÄS MER