Sökning: "KKE"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet KKE.

 1. 1. The power of memory and the political dialogue in Greece : The rise of radicalism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Eleftherios Ntotsikas; [2014]
  Nyckelord :European Studies; nationalism; Nazi Occupation; SYRIZA; collective memory; KKE; Independent Greeks; history; Civil War; Golden Dawn; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the contexts in which the conflict evolved and how history was perceived, narrated and used by institutions, communities and individuals who sought to influence public opinion and policymakers. The theoretical point of departure is the concept of collective memory, defined as the totality of discourses through which a society makes sense of itself, the present and the future through the interpretation of the past. LÄS MER

 2. 2. Organisering och styrning av kultursektorn : Kulturutredningens betänkande ur ett institutionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Klara Hanell Strand; Sara Dynesius; [2009]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; institutional theory; ideas; rethinking cultural policy; Arts management; New Public Management; NPM; institutionellt perspektiv; idéer; Kulturutredningen; KKE; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera vilka idéer som ligger till grund för 2009 års Kulturutredning och om den genomsyras av de idéer som inför de administrativa förändringar som kopplas till New Public Management. Detta undersöktes genom en kvalitativ innehållsanalys av Kulturutredningens betänkande. LÄS MER

 3. 3. Med publiken för kulturen? : Medverkande kulturutbyte i fallet Riksteatern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Simon Hansson; Elias Raam; [2008]
  Nyckelord :Ekonomi; kultur; konst kultur och ekonomi; KKE; kulturekonomi; Riksteatern; kulturinstitutioner; marknadsföring; teater; scenkonst; mervärde; medverkande; service management; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och tekniska förändringar har gjort att nya kulturuttryck har vuxit fram och möjliggjorts genom exempelvis Internet. Dessa nya uttryck präglas av interaktion och deltagande. Institutionerna har traditionellt skapat värde genom presenterande kulturförmedling. LÄS MER

 4. 4. På tröskeln till bokflödet : en studie av ungdomars förhållande till böcker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Klara Näslin; [2006]
  Nyckelord :konsumentbeteende; bokmarknaden; attityder; läsning; KKE;

  Sammanfattning : Årligen kommer rapporter om hur svenskarnas bokläsning minskar och på kultursidorna förs regelbundet debatter kring bokens hotade position. Det finns en mängd tillgänglig statistik över de mätbara aspekterna av böcker och läsning som t.ex. hur många som läser, hur mycket de läser, vad de läser etc. LÄS MER

 5. 5. Det ligger nåt i vad vi säger : Om kommunikation och lärande i två små (kultur)organisationer.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christopher Mair; Charlotta Nordström; [2006]
  Nyckelord :small; organisations; communication; learning; arts; culture; management; KKE; organisationsteori; lärande; konst; kultur; ekonomi; KKE; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet lärande i organisationer med avseende på små organisationer.Vårt syfte är: att bidra med en ökad förståelse för hur lärandet påverkas av den interna kommunikationen i små organisationer. LÄS MER