Sökning: "KL-system"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet KL-system.

  1. 1. Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Frida Källström; [2010]
    Nyckelord :ekonomi; avlopp; kretslopp; återföringspotential; växtnäring; klosettvatten; KL-system; matavfall;

    Sammanfattning : Wastewater treatment is increasingly controlled by the Swedish environmental quality objectives, adopted by the Swedish parliament. There is a need for a sewage system that can fulfill stringent requirements concerning the environment, recycling and resource use and hygiene. LÄS MER