Sökning: "KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag.

  1. 1. KL-träbjälklag i kombination med stålstommar : Teknisk utvärdering och utveckling av lösningar för förband och längre spännvidder

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

    Författare :Marja Sidén; [2017]
    Nyckelord :CLT X-lam HSQ-beam Steel structure composite slab; KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag;

    Sammanfattning : En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination medprefabricerade betonghåldäck. Detta arbete grundar sig på frågeställningen om KL-träbjälklag skullekunna vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i en sådan konstruktion, i kombination medhattbalkar. LÄS MER