Sökning: "KLARA NILSSON UNENGE"

Hittade 1 uppsats innehållade orden KLARA NILSSON UNENGE.

  1. 1. Beteende som driver e-handel

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :SOFIA BRANDER; KLARA NILSSON UNENGE; [2014]
    Nyckelord :Konsumentbeteende; E-handel; Köpprocessen;

    Sammanfattning : Den svenska e-handeln ökar markant och tar marknadsandelar från fysiska butiker, expansionen gör det därför betydelsefullt att förstår konsumenters beteende på webben. Den globala marknaden bidrar till hård konkurrens mellan aktörerna och konsumenters stora valmöjligheter gör det svårt för mindre aktörer att synas och behålla sina marknadsandelar. LÄS MER