Sökning: "KML"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet KML.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med kronisk myeloisk leukemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Ebba Leijonhufvud; Ida Ljungh; [2018]
  Nyckelord :chronic myeloid leukemia; experience; living with; patient; erfarenhet; kronisk myeloisk leukemi; leva med; patient;

  Sammanfattning : Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en livslång sjukdom som innebär att patientens liv förändras. Sjuksköterskan kommer därmed vara involverad i patientens vård under en lång tid. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnad av Lunds gamla observatorium - utifrån behov, tillgänglighet och brandsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Merel Hobbenschot; Hanna Bergils; [2018]
  Nyckelord :observatorium; kulturbyggnad; helgo zettervall; renovering; restaurering; tillgänglighetsanpassning; brandsäkerhet; användningsområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The old observatory in Lund is a building which is protected by Kulturmiljölagen. The building has been empty for nearly 20 years and is in desperate need of renovation because of its poor condition and doesn´t live up to modern requirement for fire safety and accessibility. LÄS MER

 4. 4. Digitala detaljplaner : Implementering av en digitaliserad detaljplan i en webbapplikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lilith Stoor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the work with creating a web application for displaying Swedish local plans. Local plans are maps that show how the ground within the plan may be used and built upon. It is a legal obligation to follow the regulations in a local plan when construction is undertaken. LÄS MER

 5. 5. Klassificeringsförmåga vid komplett cytogenetisk respons för patienter med kronisk myeloisk leukemi : En komparativ studie mellan metoderna diskriminantanalys och logistisk regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistik

  Författare :Catharina Apelthun; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) är en form av blodcancer som idag har goda behandlingsmöjligheter och en hög andel överlevande. Vid behandling av sjukdomen mäts responsen efter 12 månader genom att undersöka om patienten uppnått MMR, komplett cytogenetisk respons. LÄS MER