Sökning: "KOL exacerbation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden KOL exacerbation.

 1. 1. Vilken evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi

  Författare :karzan Asi Ali; [2019]
  Nyckelord :peroral kortisonkur; mild-måttlig KOL-exacerbation; GOLD stadium B;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som drabbar oftast äldre och rökare. Typiska symtom är andnöd, produktiv hosta, trötthet samt återkommande luftvägsinfektioner. LÄS MER

 2. 2. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av KOL-exacerbation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Fanny Johansson; Alexandra Djärf; [2017]
  Nyckelord :Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom; exacerbation; upplevelse; omvårdnad; innehållsanalys; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom även förkortat KOL, är en progressiv sjukdom ofta orsakat av tobaksrökning. KOL är en vanligt förekommande sjukdom hos patienter inom vården. Sjukdomen har stor påverkan på personens vardagliga liv och påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. LÄS MER

 4. 4. Hjälp till självhjälp : Åtgärder som förebygger exacerbation hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Dragana Babic; Amila Ferhatovic; [2013]
  Nyckelord :Dyspné; exacerbation; förebygga; KOL;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) tillhör en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige och medför mycket lidande för den drabbade människan. En ständig andfåddhet, trötthet och hosta leder till en livslång kamp för den drabbade. LÄS MER

 5. 5. Education for patients with the diagnos COPD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Catharina Nilsson; Elisabeth Svebring; [2011]
  Nyckelord :adherence; COPD; patient education; treatment goal; quality of life;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar och den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. KOL är en progressiv sjukdom med symtom som påverkar livskvalitén. Rökning kombinerat med hög ålder är dominerande riskfaktor. LÄS MER