Sökning: "KONKORDIYA TRIFONOVA"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden KONKORDIYA TRIFONOVA.

 1. 1. Aligning product development with strategy : A Case study at Saab Combat Systems Division

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ANNA LARSSON; KONKORDIYA TRIFONOVA; [2016]
  Nyckelord :Strategy implementation; Balanced Scorecard; project; prioritization; Portfolio management; Programme management.; Strategiimplementering; Balanserat Styrkort; projekt; prioritering; portföljhantering; programhantering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of how the existing gap betweenstrategy formulation and strategy implementation can be bridged in a project-­‐based organization.  The reason for this is to contribute with an empirical example of what challenges and obstacles are associated with this gap and how these can be solved. LÄS MER

 2. 2. Värme på väg - En granskning av konceptets lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Kouriah; Konkordiya Trifonova; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En aktuell miljöfråga är hur den industriella överskottsvärmen kan tas tillvara på och nyttjas i fjärrvärmenät på ett teknisk och ekonomiskt effektivt sätt. På så sätt minskar både resursslöseri av överskottsvärme och användningen av dem primära energikällorna. ”Värme på väg” är en potentiell lösning på detta problem. LÄS MER