Sökning: "KPI"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet KPI.

 1. 1. Sustainability performance and management systems at Swedish fish & seafood wholesalers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Ottander; Thomas Pitel; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainability; KPI; Key Performance Indicator; CSR; Fish; Seafood; Overfishing; Wholesaler; Performance Measurement; Performance Management; Financial Performance; Profitability.;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis within the subject of Corporate Sustainability and Business Administrationrelated to performance measurement of sustainability and how this impacts profitability.Through this study the researchers seek to create a deeper understanding for how large Swedishwholesalers of fish & seafood can develop more effective business operations and contribute to asustainable fish & seafood industry while retaining or improving their profitability. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Hansson; [2021-04-06]
  Nyckelord :content marketing; strategisk kommunikation; innehåll;

  Sammanfattning : Studien visar att företagen uppfattar begreppet content marketing väldigt olika vilket synliggörs i deras prioriteringar, arbetssätt och resurser. Utifrån informanternas svar är det tydligt att det existerar skilda uppfattningar om begreppet content marketing och dess innebörd. LÄS MER

 3. 3. Från data till ett organisatoriskt förstoringsglas : En kvalitativ studie om designen av dashboards i praktiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Harju Schnee; Rakel Wallentin; [2021]
  Nyckelord :Dashboard; Business Intelligence BI ; Business Performance Management BPM ; Key Performance Indicator KPI ; datavisualisering;

  Sammanfattning : Dashboarden har kommit att bli ett uppmärksammat verktyg bland organisationer de senaste åren. En dashboard kan beskrivas som en visuell display som förmedlar väsentlig information nödvändig för att uppnå ett eller flera objektiv, som kan övervakas med en enda blick. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltal inom bygg- och fastighetsbranschen : En intervjustudie om hur bygg- och fastighetsbranschen arbetar med nyckeltal vid projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Collbo; Filip Euström; Arben Isa; [2021]
  Nyckelord :Construction Industry; Real Estate; Key Performance Indicators; Project Management;

  Sammanfattning : As the construction and real estate industry is project-oriented, it is a complicated work environment. With its constant changes, it always remains uncertain in its investments such as project management. LÄS MER

 5. 5. EU-Taxonomin från icke-finansiella företags perspektiv : En kvalitativ studie om hålbarhetsredovisning och hållbarhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lukas Larsson; Fredrik Lindeborg; [2021]
  Nyckelord :EU-taxonomi; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsstyrning; intressenter; legitimitet; vattenkraft; icke-finansiella företag;

  Sammanfattning : Title  The EU Taxonomy from non-financial enterprises perspective - A qualitative study on sustainability reporting and management.  Purpose  The purpose of this essay is to get a better understanding of how the EU Taxonomy will impact non-financial enterprises sustainability reporting and management and what that implies for the non-financial enterprise's legitimacy and relation to stakeholders. LÄS MER