Sökning: "KPI"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet KPI.

 1. 1. Hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :John Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Lean; nyckeltal; ledarskap; metodstyrning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal och syftar till att öka förståelsen för det metodstyrda ledarskapets betydelse. Undersökningen genomförs som en fallstudie vid en fabrik inom en global koncern. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Automated Vehicle Location Data from Public Transport Systems to Determine Level of Service

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Charlotte Eriksson; Olivia Jansson; [2019]
  Nyckelord :AVL; Public transport systems; Automated Vehicle Location; KPI; Level of service; LOS; Bus; Tram; Speed; Travel time distribution; On-time performance; Outliers; ;

  Sammanfattning : Many cities suffer from problems with high traffic flows in the city centers which leads to a desire to get more people to choose public transport over cars. For many car drivers, the main reason to take the car is the convenience and time efficiency; the price is often of less importance. LÄS MER

 3. 3. Developing Key Fire Safety Indicators for Retail Buildings – Using a Multi Attribute Decision Making Method with a Hierarchical Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :KPI; Key Performance Indicators; Fire Safety Indicators; Risk Indicators; Risk Analysis; Risk Management Process; Risk Monitoring; Fire Risk Level; Multi Attribute Decision Making; MADM; Hierarchical Approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to develop indicators measuring the most important aspects of fire safety, the initial approach undertaken was to identify the fire safety components that have the largest importance to a building’s overall fire safety, and to let these components form the basis for the indicator development. Through the use of a Multi Attribute Decision Making (MADM) methodology with a hierarchical approach, the most important components in relation to a building’s overall fire safety were identified. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med digitala lösningar i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Jakobson; John Cristoferson; [2019]
  Nyckelord :Digitization; performance measurement; logistics; internal transport; implementation; asset tracking; Digitalisering; prestandamätning; logistik; intern transport; implementering; asset tracking;

  Sammanfattning : Föreningen av digitala tekniker och logistiska funktioner genom koncept som Industri 4.0 kan komma att förändra många marknader. Detta medför nya förutsättningar för industriföretag som vill fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga. Denna studie syftade till att undersöka implementering av modern digital teknik i industriföretag. LÄS MER

 5. 5. OTD as a KPI in PGGI-projects

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anna Söderlund; Sanna Jonasson; [2019]
  Nyckelord :OTD; standardized milestones; instructions; status analysis; As-Is; To-Be.; leveranssäkerhet; standardiserade milstolpar; standarder; nuläge; börläge.;

  Sammanfattning : ABB Power Grids Grid Integration, PGGI, deliver substations to external customers, the performed work is done in project form and all the projects are being tracked by several Key Performance Indicators, KPI. In this Thesis work one KPI will be investigated, which is OTD. LÄS MER