Sökning: "KPML r"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden KPML r.

 1. 1. Mot Strömmen i Svensk Press : Proletärens skildring av Nordkorea 1970-2015

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ali Al-Soufi; [2018]
  Nyckelord :Nordkorea; Proletären; Kommunism; Ideologi; Diskursanalys; Press; Presstudie; Tidning; KPML r ; Kommunistiska Partiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Proletären och revolutionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Månsson; Filip Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Proletären; KPML r ; Koselleck; begreppshistoria; revolution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur konceptet revolution som begrepp utvecklades i tidningen Proletären mellan åren 1979 och 1989. Med utgångspunkt i omskrivna händelser utanför Sverige så undersöks både vilken innebörd som placeras i begreppet i dess samtid men också hur innebörden i begreppet förändras i samband med att kommunismen som en världsledande politisk praktik kollapsar i bland annat Sovjetunionen. LÄS MER

 3. 3. På extremistfronten föga nytt? En empirisk studie av KPML(r)/RKU och NSF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Rydgren; [2005]
  Nyckelord :Representativ demokrati; ; extremism; ; kommunism; ; nazism; ; Internet.; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att påvisa de likheter som finns mellan det kommunistiska KPML(r)/RKU och det nazistiska NSF i deras kritik mot den representativa demokratin. Uppsatsen bygger på en komparativ ideologianalys. materialet består av artiklar, rapporter och partiprogram som publicerats på Internet. LÄS MER