Sökning: "KRAVANALYS"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet KRAVANALYS.

 1. 1. Från papper till platta : En behovs- och kravanalys för ett digitalt gränssnitt för äldre användare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :äldre; e-hälsa; gränssnittsdesign; användarproblem; användbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : E-tillsynslösningar används i stor utsträckning inom vården idag och ofta i samband med äldre patienter. Hälsodagboken som tillhandahålls av Phoniro är en e-tillsynslösning som patienterna fyller i på pappersformulär med en digital penna och systemets funktion är att övervaka patienternas hälsa. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Potential Propulsion Systems for a Commercial Micro Moon Lander

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Konstantinos Papavramidis; [2019]
  Nyckelord :Propulsion; Moon Lander; Trajectory; Space; Commercialization of space; Space 4.0; OHB System; Blue Horizon; ASTRI program; Space exploration; Service-oriented space program;

  Sammanfattning : In the advent of Space 4.0 era with the commercialization and increased accessibility of space, a requirement analysis, trade-off options, development status and critical areas of a propulsion system for a Commercial Micro Moon Lander is carried out. LÄS MER

 3. 3. Ur olika synvinklar - Om att använda Viewpoints i utveckling av system för digitala vårdmöten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mikael Björck; Fredrik Grubb; [2019]
  Nyckelord :systemutveckling; Viewpoints; kravanalys; sjukvård; digitala vårdmöten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är misslyckade IT-projekt ett problem. Orsakerna står ofta att finna i att systemet inte fungerar som användare och intressenter förväntar sig. Samtidigt finns det omfattande forskning inom Requirement Management som syftar till att skapa metoder och modeller för att undvika sådana problem. LÄS MER

 4. 4. Chefers behov vid verksamhetsstyrning : En utredande kravanalys inför ett digitalt beslutsstöd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Jaeger Tronde; [2019]
  Nyckelord :digital arbetsmiljö; användarcentrerad metod; digitalt beslutsstöd; digital; kravanalys; kognitionsvetenskap; beslutsstöd; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en situation på arbetsplatser där fler och fler system förväntas tillämpas i arbetslivet. Linköpings kommun ingår just nu i en digital satsning för att påverka anställdas arbetssätt och arbetsbörda och den här studien är en utveckling av ett projekt som utförts tidigare inom kommunen. LÄS MER

 5. 5. Rollens inverkan vid kravidentifiering : En jämförande studie om hur olika hierarkiska roller identifierar samt värderar krav på intranät

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nelson Christensen; Christoffer Keisu; [2019]
  Nyckelord :kravelicitering; hierarki; roller; kravspecifikation; informationssystem; intranät; Volere; kravanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämför vi genom en Design Science- ansats krav på ett intranät utifrån två olika hierarkiska rollers - chef kontra medarbetare - synvinklar. Artefakten jämförelsen grundar sig på är en kravspecifikation vi tog fram åt ett medelstort IT-företag. LÄS MER