Sökning: "KRG"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet KRG.

 1. 1. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maral Afsharian; [2020]
  Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER

 2. 2. Future Sustainable Energy Solutions for Sulaymaniyah : Minor Field Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Darin Baban; Pavell Askari; [2019]
  Nyckelord :Energy; energy system; diesel generators; CO2; NPV; Solar PV; sustainable; renewable energy; Kurdistan; Iraq; Middle East; Energi; energisystem; dieselgeneratorer; CO2; NPV; solpanel; hållbar; förnybar energi; Kurdistan; Irak; Mellanöstern;

  Sammanfattning : The study aims to identify the reasons behind power shortages in the city Sulaymaniyah, located in northern Iraq or Iraqi Kurdistan, and to clarify how large the difference between power demand and supply is. Also, several interviews have been performed to give further insight to the issues and possibilities the region is facing. LÄS MER

 3. 3. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER

 4. 4. "The Kurds are alive and their flag will never fall” - Nationalism and internal national dynamics in Kurdistan Regional Government

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Berglund; [2017]
  Nyckelord :independency; nationalism; tribalism; national identity; KRG; Kurdistan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nationalism and the urge for independency has increased since the development of a Kurdish autonomous region in Iraq. The purpose of this study is to further our understanding of the internal national dynamics in the Kurdistan Regional Government (KRG), and describe the political parties’ perspective on independency in relation to tribalism and national identity. LÄS MER

 5. 5. KRG som regional säkerhetsskapande aktör. En litteraturstudie ur ett realistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Mostafa Pawan; [2016]
  Nyckelord :KRG; security; Kurd; Kurdistan; Peshmerga; realism; KRG; Säkerhet; Kurd; Kurdistan; Peshmerga; realism.;

  Sammanfattning : SammandragKurder är idag världens största befolkning, som beräknas vara mellan 40-45 miljoner ihela världen, som är utan en erkänd stat. Dock finns det ett geografiskt område, i sydvästra Asien, som kallas för Kurdistan av alla kurder och är moderlandet för kurderna. LÄS MER