Sökning: "KRISTOFER LARSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden KRISTOFER LARSSON.

 1. 1. Product Data Management inNew Product Introduction : A Qualitative Case Study of Ericsson, PIM RBSKista, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :KRISTOFER LARSSON; FREDRIK VIDLUND; [2014]
  Nyckelord :New product introduction NPI ; Product data; Product data management PDM ; Industrialisering; Produktdata; Produtdatahantering; Produktutveckling; Design for;

  Sammanfattning : Dagens företagsklimat skapar ökad press på företag att minska sin tid till marknad för nya produkter, samtidigt som konstnader ska minskas och en hög produktkvalitet skall hållas. Ett resultat av detta är att tillverkningsföretag måste utveckla och producera produkter fortare, till en lägre kostnad, med ökande kvalité för att upprätthålla sin konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. Varsel om uppsägning - Påverkar sektorstillhörighet investerarnas reaktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Nordström; Kristofer Kalén; Axel Larsson; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CSR - över kontinenternas gränser : En kvalitativ fallstudie:Strategier för svenska multinationella företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Mildenberger; Kristofer Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett vida diskuterat ämne inom företagslitteratur. Denna diskussion har resulterat i att begreppet är väldigt brett, vilket försvårar arbetet för företag att definiera, samt förstå innebörden av CSR. LÄS MER

 4. 4. Gone with the Wind : The economic impact of disruptions A study of service and maintenance in the Swedish wind power market

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Nadja Duncker; Anneke Klötzer; Kristofer Larsson; [2010]
  Nyckelord :Wind Power; Wind Turbines; Disruptions; Economic Impact; Service and Maintenance; Maintenance Costs; Lack of Competition; Industry Analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore disruptions Swedish wind turbines onshore are exposed to, and to estimate their economic impacts on the operators. We want to investigate whether there is a need for a more developed service and maintenance market within the Swedish wind power market. LÄS MER

 5. 5. Frivilliga personalupplysningar i årsredovisningar - en jämförande studie av 15 börsnoterade företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Kristiansson; Kristin Larsson; Kristofer Osberg; [2008-02-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Medarbetarna och den kompetens de besitter, så kallat humankapital,har blivit en allt viktigare tillgång för företagen och en kritisk framgångsfaktor. Dennatillgång har ökat i betydelse i förhållande till de mer klassiska, materiella tillgångarna. LÄS MER