Sökning: "Kaawar Hiba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaawar Hiba.

  1. 1. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Sandra Alnefjord; Kaawar Hiba; [2012]
    Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; patient; erfarenheter; coping; kronisk sjukdom;

    Sammanfattning : .... LÄS MER