Sökning: "Kaffebranschen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kaffebranschen.

 1. 1. Development of portable unit for the coffee industry

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Grahn; [2018]
  Nyckelord :design; construction; semiotics; coffee; product development; concept development; design; konstruktion; semiotik; kaffe; produktutveckling; konceptframtagning;

  Sammanfattning : The project is executed along with the course “Degree of Bachelor of Science in innovation and design engineering”. The course takes part at the faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University. The employer is in the coffee industry with a focus on the professional market. LÄS MER

 2. 2. Kaffekvalité - Ett hett ämne

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Sundberg; Sofia Eidman; [2015]
  Nyckelord :Total Quality Management; Kaffebranschen; Kvalité; Kvalitetsskapande;

  Sammanfattning : Intresset för hälsa har lett till att konsumenter efterfrågar högre kvalité där fokus inte längre enbart är pris. Allt eftersom kvalité hamnar i centrum är det intressant att undersöka hur kvalité skapas. En produkt som tydligt följer denna trend är kaffe. LÄS MER

 3. 3. We make a living by what we get, but we make life by what we give : En studie om vad som driver mikrorosterier till att arbeta med CSR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Susanna Brunzell; Ellinor Teneberg; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; sustainability; driving forces; Corporate Social Responsibility; CSR; socialt ansvarstagande; hållbarhetsarbete; drivkrafter;

  Sammanfattning : Background: Corporate Social Responsibility (CSR) is a term that has become increasingly prominent in the corporate world. As the awareness of responsibly produced products is growing among both companies and consumers, it has become increasingly important for companies to get involved in sustainability issues. LÄS MER

 4. 4. Miljö- och hållbarhetsredovisning : En genomgång av Löfbergs Lila AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Fredrik Axelsson; Andreas Djurdjevic Svensson; [2009]
  Nyckelord :ISO 14001 Miljöredovisning Hållbarhetsredovisning 4N;

  Sammanfattning : I samband med andra världskrigets start 1939, utvecklades kemiska ämnen för ogräs- och bekämpningsmedel. Numera påträffas de i de flesta floder, grundvatten och i majoriteten av alla mänskliga varelser. Detta har medfört att allt fler krav ställts på omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Socialt ansvar i Kaffebranschen : -NGOs roll i ansvaret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Clauson; Kaleb Kifleyesus; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER