Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Idrett og helses påvirkelse av elevers psykiske helse

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Kaisa Kristin Løkvik Helseth; [2020]
    Nyckelord :Psykisk helse; fysisk aktivitet; lærerens didaktiske valg;

    Sammanfattning : Skoleinspeksjonen (2018) skiver i ‘’kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9’’ at undervisningen hovedsaklig fokuserer på undervisning innom kunnskapsområder som skal bedre elevenes fysisk aktivitet og er mest anpasset for de elever som allerede holder på med idrett på sin fritid. Undervisningen innom kunnskapsområdet helse og livsstil får en begrenset plass og blir sjeldent integrert i de praktiske momentene. LÄS MER