Sökning: "Kaizen follow up"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kaizen follow up.

 1. 1. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
  Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

  Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER

 2. 2. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 3. 3. Practical Implementation of Lean at Small and Young Companies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Hasselgren; [2018]
  Nyckelord :“Lean SME”; “Lean Small Company”; “Lean Manufacturing”; “Practical Lean Implementation”; “Lean Young Company”; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction: This thesis aims to investigate how a small and young company can implement the management philosophy Lean. The thesis is designed as a literature study with two objectives. The first objective is to identify what Lean is and what its underlying tools, methods and principles are. LÄS MER

 4. 4. Bygg smartare, inte fortare! : En fallstudie av Lean Thinking inom prefabricerat byggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Ekström; Joakim Nielsen; Jonas Petri; [2011]
  Nyckelord :Lean; Lean Thinking; Lean Production; Lean Construction; Industrialized housing; Supply chain management; Just in time; visual management; Prefabricering; Prefabricerat byggande; Kaizen; 5S; Muda; Slöseri; Kvalitetsförbättring; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Kostnaden för nyproduktion av hus i Sverige har ökat markant under de senaste åren. Byggföretag har svårt att hålla både projektens löptid och kostnader nere, vilket resulterat i ett ökat marknadspris och ett växande missnöje bland slutkunder. LÄS MER