Sökning: "Kaizen-event"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kaizen-event.

 1. 1. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
  Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

  Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER

 2. 2. System analysis, improvement and visualisation of a manufacturing workflow, using discrete-event simulation : A combination of discrete-event simulation and lean manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Arvid Antonsson; Gustaf Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Discrete-event simulation; FACTS; Lean; Simulation; DES; Kaizen; LeanSMO; Workflow analysis; Simulering; Arbetsflödesanalys;

  Sammanfattning : This project has been initiated in cooperation with a Swedish manufacturing company. Due to increased demand and competition, the company wants to streamline its production process, increase the degree of automation and visualize specific workflows. LÄS MER

 3. 3. Analysis of material flow and simulation-based optimization of transportation system : The combination of simulation and Lean to evaluate and design a transportation system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Vuoluterä; Oliver Carlén; [2018]
  Nyckelord :FACTS; simulation; AGV; transportation; system; lean; lean production; optimization; SMO; SBO; multi-objective; discrete; event; discrete-event; DES; simulation-based; material handling; kaizen; time study; simulering; optimering; transport; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The thesis has been performed in cooperation with a Swedish manufacturing company. The manufacturing site of the company is currently implementing a new machine layout in one of its workshops. The new layout will increase the product flow to another workshop on the site. LÄS MER

 4. 4. Modifying Lean Production for Implementation in Production of Digital, Customized Products

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan

  Författare :Emmeline Kemperyd; Susanne Mideklint; [2014]
  Nyckelord : lean-koncept och leanverktyg ; kaikaku ; just in time ; jidoka ;

  Sammanfattning : PurposeTo evaluate how lean production should be modified to be suitable for implementation in the production of digital, customized products and how the first phase of this implementation can be conducted.Research QuestionsRQ1: What constitutes waste when producing digital, customized products, and to what extent can the waste be eliminated?RQ2: Which lean concepts and tools are suitable to apply in the production of digital, customized products?RQ3: What steps are necessary for initial implementation of lean production for production of digital, customized products, and how should they be prioritized?MethodologyThe empirical findings are the result of a single case study focused around in-depth analysis and understanding of concepts and relationships. LÄS MER

 5. 5. Produktionsutveckling : Lean Six Sigma

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Frederic Taibo Alvarado; Adam Wulff; [2014]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Lean; Six Sigma; SMED; DMAIC;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med ett företag som önskar vara anonymt i rapporten. Företaget har nyligen fått höjda produktionsmål då de fått ta över produktion från en fabrik som håller på att avvecklas. Då arbetskraften fortfarande är densamma har detta lett till att de anställda får jobba övertid. LÄS MER