Sökning: "Kaj Bonnier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaj Bonnier.

  1. 1. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

    Författare :Sanna Broborg; [2017]
    Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

    Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER