Sökning: "Kaj Maass"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaj Maass.

  1. 1. Fejans vandrarhem – En studie om isolering och uppvärmningsalternativ

    Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

    Författare :Kaj Maass; Eric Mugisha; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : During the last decennium climate issues have become more and more important. Many steps towards an adaption of efficient energy supply systems have been taken all around the world. These steps have been created to ensure the next generation’s energy demand. LÄS MER