Sökning: "Kaj Melander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaj Melander.

  1. 1. Vision Tullkammarkajen : en studie i stadsförnyelse vid vatten

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

    Författare :David Melander; [2003]
    Nyckelord :Stadsförnyelse; attraktivitet; vatten; kaj;

    Sammanfattning : Tullkammarkajen är idag ett hamn- och industriområde beläget vid ån Nissan i Halmstad. Det utmärkta läget i staden med närhet till både centrum, järnvägsstation och vatten gör området synnerligen attraktivt. Men med dagens markanvändning utnyttjas inte kvaliteterna fullt ut. LÄS MER