Sökning: "Kajsa Akterhag Lyxell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Akterhag Lyxell.

  1. 1. Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte : Upplevelser av att leva tillsammans med en partner med bipolär sjukdom

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Kajsa Akterhag Lyxell; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar depressiv problematik. LÄS MER