Sökning: "Kajsa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Kajsa Andersson.

 1. 1. Sociala kontexters betydelse för barn och unga med adhd : Socialarbetares bidrag till förståelse av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Andersson; Lovisa Burlin; Amanda Granlund; [2021]
  Nyckelord :Adhd; medikalisering; sociala kontexter; miljö och sociala kontexter; socialt arbete; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och analyserar hur sex olika socialarbetare kan se på olika sociala kontexters betydelse för beteenden som kan leda till en adhd-diagnos bland barn och unga. Studiens frågeställningar vill få fram vilka förklaringar som intervjupersonerna ger till olika sociala kontexters betydelse som kan omge barn och unga som diagnostiseras med adhd samt hur intervjupersonerna förklarar bakomliggande orsaker till beteenden som kan ge upphov till en adhd-diagnos. LÄS MER

 2. 2. Krishanteringen och vägen till det nya normala : En fallstudie av ett revisionskontors anpassnings- och normaliseringsprocess med hänsyn till den globala pandemin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kajsa Landén; Linda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; remote work; digitization; the new normal; Normalisation Process Theory; Krishantering; distansarbete; digitalisering; det nya normala; Normalisation Process Theory;

  Sammanfattning : Den globala pandemin har förändrat hela världssituationen och lämnar troligen ingen oberörd. Den största förändringen för både organisationer och dess involverade aktörer är den förändrade arbetssituationen till följd av kraven på social distansering. LÄS MER

 3. 3. Individuella skillnader i medarbetares upplevda betydelse av att arbetsgivaren investerar i mental hälsa och upplevelsen av övergripande välmående utifrån femfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Andersson; Felicia Rissanen; Kajsa Wallin; [2021]
  Nyckelord :well-being; personality; neuroticism; mental health; openness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to contribute to increased knowledge with the hope of producing arguments as to why employers should invest in mental health by investigating the questions: 1) How does employee personality relate to the experience that it is important that their employers invest in mental health? 2) How does personality relate to the experience of overall well-being? The results are based on 365 responses to our survey containing a personality test according to the Big five theory, an item about overall well-being according to the Cantril Scale and items about what the participants think is important in the workplace. Our results showed a negative correlation between neuroticism and well-being and a positive correlation between extraversion and well-being as well as conscientiousness and well-being. LÄS MER

 4. 4. Agile Implementation on Department Level - A Case Study of a Large Organization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emelie Steen Aune; [2020-07-22]
  Nyckelord :Agile Project Management; Large organization; Manufacturing industry; Facilitators; Challenges; Agile implementation;

  Sammanfattning : As established organizations are trying to combat the fast-moving and turbulent businessenvironment and remain competitive, they are becoming aware of the importance to becomemore flexible and adaptive to changes. Firms have started to realize that a way to achieve thisis through the implementation of agile methods. LÄS MER

 5. 5. Co-working in an experiencescape - A case study on the consumption in a co-working space combined with a restaurant and café

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emilie Gente; [2020-06-16]
  Nyckelord :co-working; combining concepts; shared spaces; workspace; experiencescapes; customer experience; consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER