Sökning: "Kajsa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Kajsa Andersson.

 1. 1. Co-working in an experiencescape - A case study on the consumption in a co-working space combined with a restaurant and café

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emilie Gente; [2020-06-16]
  Nyckelord :co-working; combining concepts; shared spaces; workspace; experiencescapes; customer experience; consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 3. 3. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER

 4. 4. Predicting Tobacco-Free Nicotine Pouch Intention Among Swedish Young Adults: Gender and the Proximal Predictors of the Theory of Triadic Influence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mitchell Andersson; Kajsa Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :nicotine pouches; snus; theory of triadic influence; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nicotine pouches are popular products marketed in Sweden as tobacco-free alternatives to tobacco-containing snus. The purpose of the present study was to investigate the underlying factors influencing use of nicotine pouches among Swedish young adults using the theory of triadic influence (TTI; Flay et al. LÄS MER

 5. 5. Blockchain Technology & Volatility of Stock Returns : A Quantitative Study that Examines Blockchain Technology’s Impact on Volatility in Swedish Stocks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Andersson; Anna Styf; [2020]
  Nyckelord :Blockchain technology; Systematic risk; Total risk; Volatility of stock returns;

  Sammanfattning : Blockchain technology has received tremendous attention during the last decade. Huge investments incentives have been made into Blockchain technology and companies worldwide are adapting the new modern innovation. LÄS MER