Sökning: "Kajsa Borgström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kajsa Borgström.

 1. 1. Att växa upp med ADHD : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Kajsa Borgström; Marlene Kartunnen; [2017]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; environment; experience; nursing; support;

  Sammanfattning : Idag uppskattas att cirka fem procent av alla skolbarn i Sverige har ADHD. Symtomen yttrar sig som överdriven hyperaktivitet, impulsivitet samt koncentrationssvårigheter, vilket kan medföra stora problem både i skolan, hemmet och i sociala sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Kunskap i det kreativa ordets tjänst : En studie i skönlitterära författares informationsbeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Borgström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: There is very little research about fiction writers’ information behaviours. The aim of this paper is to explore this in an empirical study. It also aims to add understanding of how novelists’ information behaviour relates to their creative writing process. LÄS MER

 3. 3. I planeringstantens namn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Kajsa Borgström; [2013]
  Nyckelord :författarskolan; kandidatseminarium; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En rapport om processen kring att skriva en skönlitterär bok.... LÄS MER