Sökning: "Kajsa Ekis Ekman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kajsa Ekis Ekman.

 1. 1. Från förälder till behållare En sociolingvistisk undersökning av hur kvinnor beskrivs i surrogatmödraskapsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Fanny Rosberg; [2019-09-19]
  Nyckelord :sociolingvistik; samtalsanalys; surrogatmödraskap; genus; barn; familj;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som är födda av en surrogatmamma ökat i Sverige samtidigt som antalet barn som kommer till Sverige genom adoption minskat. 2011 publicerar Kajsa Ekis Ekman en bok som diskuterar förhållandet mellan prostitution och surrogatmödraskap och 2016 görs en statlig offentlig utredning som bland annat behandlar surrogatmödraskap. LÄS MER

 2. 2. Provokation som retoriskt medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Björn Fredberg; [2009]
  Nyckelord :provokation; provocation; provokativ; provocative; konstruktiv; constructive; retorik; rhetoric; rhetorics; konstruktiv retorik; constructive rhetoric; ethos; etik; ethics; logos; pathos; morals; docere; delectare; movere; arthur schopenhauer; Arthur Schopenhauer; Schopenhauer; Sigrell; Anders Sigrell; sigrell; anders sigrell; Björn Fredberg; björn fredberg; björn; fredberg; Janne Josefsson; Jan Josefsson; janne josefsson; jan josefsson; SVT Debatt; svt debatt; debatt; Bo Renberg; bo renberg; José Luis Ramírez; josé luis ramírez; jose luis ramirez; Olof Palme; olof palme; Jens E Kjeldsen; jens e kjeldsen; Kurt Johannesson; kurt johannesson; Bertil Häggman; bertil häggman; Lennart Hellspong; lennart hellspong; Sonja K Foss; sonja k foss; Kenneth Burke; kenneth burke; Aristoteles; aristoteles; Afthonius; afthonius; aftonius; Gunnar Bergström; gunnar bergström; Kristian Gerner; kristian gerner; Staffan Hildebrand; staffan hildebrand; Jan Lundvik; jan lundvik; Stefan Lindgren; stefan lindgren; Kajsa Ekis Ekman; kajsa ekis ekman; Bo Lindqvist; bo lindqvist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Retorik handlar varken om övertygande eller om samförstånd. Syftet med den här uppsatsen är att påtala den brist som finns i den vanligaste definitionen av retorik. Att målet med all retorik endast handlar om olika sätt att övertyga eller uppnå samförstånd rimmar illa med hur vi faktiskt använder språket. LÄS MER

 3. 3. kärlek och förändring i femtiotalets Paris : Françoise Sagan och Claire Etcherelli

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Kajsa Ekis Ekman; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to get deeper into the mysteries of love as they manifest themselves as most open: in literature. I have studied the two French writers Claire Etcherelli and Françoise Sagan, both writing about love in the 50’s Paris. LÄS MER

 4. 4. Det första könet, dess ”Andra” och den tredje världen : västerländsk manlighet i reseskildringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Kajsa Ekis Ekman; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Travel literature and especially the ”adventure story” has excited young British boys for over two centuries. However, it has also been a vehicle for the assertion of male dominance and European supremacy. LÄS MER