Sökning: "Kajsa Enelund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Enelund.

  1. 1. Följsamhet vid ögondroppsbehandling av glaukom

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Kajsa Enelund; Julia Eriksson; [2014]
    Nyckelord :Följsamhet; glaukom; Oftalmologisk omvårdnad; ögondroppsbehandling;

    Sammanfattning : Glaukom är en kronisk, asymtomatisk progredierande ögonsjukdom som drabbar synnerven. Glaukom blir ofta märkbar först i senare stadier av sjukdomen och det är framför allt en åldersrelaterad sjukdom. Behandlingen av glaukom är att sänka det intraockulära trycket (IOP). LÄS MER