Sökning: "Kajsa Engman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Engman.

 1. 1. Identifiering av lämpliga platser för stadsodling : rekommendationer för integrering av stadsodling i en befintlig stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kajsa Engman; [2020]
  Nyckelord :platsidentifiering; rekommendationer; stadsodling; stadsmiljö; Uppsala;

  Sammanfattning : Städerna i Sverige växer allt mer vilket ofta innebär förtätning av den befintliga stadsmiljön. Till följd av detta minskar städernas gröna miljöer. Gröna ytor kan innebära olika typer av miljöer och ett exempel är stadsodlingar som bidrar med många positiva egenskaper till både staden och dess invånare. LÄS MER

 2. 2. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kajsa Engman; [2018]
  Nyckelord :grönska; offentliga rum; stadsplanering; strategier; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Idag lever en stor del av världens befolkning i städer och detta leder till att städer blir allt tätare och tätare. I och med förtätningen av städer minskar ofta grönytor i städerna. Gröna miljöer innebär många fördelar som att bidra med luftrening, hålla en jämnare temperatur och biologisk mångfald. LÄS MER