Sökning: "Kajsa Finn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Finn.

 1. 1. Ingen snöflinga i lavinen känner sig ansvarig.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Finn; [2014-06-26]
  Nyckelord :Jämställhet; Filmbranschen; Nätverk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Requirements on variables within industrial segmentation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; Kajsa Jeppsson; Finn Alkskog; [2002]
  Nyckelord :Segmentation; Industrial Segmentation; Dynamics; Variables; Sub variables; Dynamic variables; Tetra Pak; Packaging lines; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem discussion: Industrial segmentation based on strategy requires a new course of action. How will overarching variables be chosen if the segmented objects change continuously? With which strategic sub variables will sub segments be created? Purpose: The theoretical purpose is to identify requirements on variables within segmentation of existing customers in industrial markets. LÄS MER