Sökning: "Kajsa Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kajsa Forsberg.

 1. 1. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa i vården, en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jannike Forsberg; Åkesdotter Kajsa; [2015]
  Nyckelord :nurse; partner; sexual counseling; sexual health; partner; sexuell hälsa; sexuell rådgivning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: On behalf of the National Board of Health, WHO and ICN code of ethics for nurses; are nurses responsible to provide holistic care to their patients. This includes sexual health. Previous studies have revealed serious shortcomings at this point both out in clinical practice but also in nursing training. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan e-service recovery och förtroende för hotell vid negativ eWOM

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Kajsa Forsberg Hennerstedt; Tone Johansson; Maria Uppling; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER