Sökning: "Kajsa Häll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Häll.

 1. 1. Maktrelationer och mångfald i mellanstadiets skönlitteratur : En karaktärsanalys av barnlitteratur för årskurs 4-6 ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kajsa Häll; Amanda Parrow; [2019]
  Nyckelord :didaktik; skönlitteratur för barn; klassuppsättning i urval; bokväskor; kvalitativ textanalys; critical literacy;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras fyra skönlitterära böcker för barn i mellanstadieåldern (9-12 år). Böckerna är de mest utlånade bokväskorna i klassuppsättning från bibliotek Uppsala och är därför särskilt intressanta ur ett didaktiskt perspektiv. Critical literacy används som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i matematik : Läromedelsanalys baserad på Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Ehn; Kajsa Häll; [2018]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedel; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Läromedel har en betydande roll för undervisningen i matematik. I Sverige finns ingen statlig granskning av läromedel vilket inspirerade oss att göra en läromedelsanalys för det här självständiga arbetet. Arbetets teoretiska utgångspunkt utgörs av Blooms reviderade taxonomi som den beskrivs av Anderson m.fl. LÄS MER